Zalety i wady obligacji Skarbu Państwa Dalej w bezpiecznym obszarze znajdują się obligacje Skarbu Państwa z możliwością wykupienia na różne okresy. Akurat obligacje posiadają system ochrony inwestora przed inflacją. Do inflacji dodaje się marżę, która stanowi w tym przypadku zysk. Obligacje spłaca się zawsze, chyba że kraj znajdzie się w stanie wojny. Największe wady obligacji to bardzo długi czas oszczędzania i kary za ewentualny wcześniejszy wykup. Takie kary eliminują praktycznie cały zarobek. Podobnie dzieje się przy lokatach bankowych, co jest konsekwencją aktualizacji przepisów o podatku Belki. Nie musisz oczywiście przenosić środków tylko do obligacji Skarbu Państwa i lokat bankowych.

A może obligacje korporacyjne? Nieco większe ryzyko zapewniają obligacje korporacyjne, w których spółki poszukują pieniędzy na duże inwestycje. Środków z obligacji poszukują firmy, miasta, bardzo duże instytucje. Na tym rynku bankructwa zdarzają się niezwykle rzadko, co daje dość dobry poziom bezpieczeństwa. Racjonalne założenie to zawsze dywersyfikacja kapitału pomiędzy mało i bardzo ryzykowne instrumenty inwestycyjne.

Złoto to szansa przeciwstawienia się inflacji w kryzysowych czasach W czasach kryzysowych najwięcej inwestorów wraca do metali szlachetnych, głównie złota. Możesz inwestować w złoto za pośrednictwem bezpłatnego rachunku zakładanego w domu maklerskim lub przez zakup fizyczny. Złoto chroni najlepiej przed inflacją, co jednoznacznie pokazuje historia.