Optymalizacja lokat bankowych niezbędna przy niskich stopach procentowych

Jedna z najważniejszych zasad optymalizacji dotyczy wyboru rodzaju lokaty bankowej. Nie należy przechodzić tylko do standardowych depozytów oszczędnościowych, ale przenosić kapitał pomiędzy różnymi lokatami bankowymi, w tym promocyjnymi, strukturyzowanymi, progresywnymi, a jeżeli to możliwe jednodniowymi. Te ostatnie wykorzystuje szeroko mniejszy i większy biznes w celu zwiększenia płynności. Niektóre korporacje całkiem nieźle zarabiają na lokatach jednodniowych, bo dzięki nim można wykorzystać środki leżące bezczynnie na koncie, aż do granic możliwości. Kolejna zasada optymalizacji dotyczy nieustannego powiększania kapitału. Im więcej pieniędzy posiadasz (oszczędności), tym większa szansa, że wejdziesz na poziom lokat premium z preferencyjnym oprocentowaniem. Uznane banki detaliczne zapewniają bogatym klientom znacznie lepsze warunki oszczędzania, co oczywiście przekłada się na ponadprzeciętne zyski przy długim utrzymaniu podobnego depozytu. Najlepiej oczywiście lokaty bankowe odnawiać automatycznie, półautomatycznie, aby nie tracić nawet jednego dnia na bezczynność środków. W krajowych warunkach nie można zamknąć lokaty bankowej, aż do osiągnięcia wymaganego okresu generowania odsetek, ponieważ stracisz wszystkie wypracowane zyski. Taka tendencja jest spowodowana bezpośrednio obowiązywaniem podatku od zysków kapitałowych, podatku Belki.

Budowanie możliwie największej bazy oszczędnościowej

Przy niskich stopach procentowych lepiej częściowo przenieść kapitał na rynek kapitałowy (papiery wartościowe, obligacje korporacyjne). Taka strategia zapewnia znacznie większe zyski, pozwala również na rozwinięcie wiedzy inwestycyjnej. Optymalizacja lokaty bankowej jest zatem obowiązkowa, jeżeli myślisz o zwiększeniu stóp zwrotu. Budowanie większej bazy kapitałowej to jedna z najlepszych strategii. Na razie w kraju obowiązują niskie stopy procentowe, więc poznawanie dodatkowych zasad optymalizacyjnych jest jednym z ważniejszych czynników na drodze do poprawienia efektywności portfela inwestycyjnego. Jakie metody optymalizacji lokat bankowych wykorzystujesz u siebie?