Rodzaje oprocentowania kredytów gotówkowych w kraju

Najpopularniejsze rodzaje oprocentowania kredytów gotówkowych to przede wszystkim oprocentowanie powiązane z marżą i stopą WIBOR, oprocentowanie o charakterze stałym lub zmiennym. Na rynku kredytowym rzadko, ale jednak występuje jeszcze brak oprocentowania. Dotyczy głównie pożyczek ratalnych w sklepach internetowych, czy na dużych portalach aukcyjnych. Oprocentowanie stałe jest najbardziej pożądane przez kredytobiorców, szczególnie długoterminowych, ponieważ realnie poprawia płynność i zaufanie pomiędzy pożyczkobiorcą, a kredytodawcą. Warto jednak zwrócić uwagę na kształtowanie oprocentowania stałego w odniesieniu do stóp procentowych (polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego). Oprocentowanie z marżą i WIBOR – em to jedna z najpopularniejszych kategorii. Dzięki temu kredytobiorca może porównywać oferty względem marży instytucji finansowej i wybrać najkorzystniejszą w danym okresie. Spotkasz też oprocentowanie promocyjne, np. w okresie świątecznym. Przepisy jasno ograniczają oprocentowanie nominalne, czy koszty pozaodsetkowe. Z tego powodu zwykły dłużnik nie powinien martwić się specjalnie o utratę majątku trwałego przy podpisaniu niewielkiej umowy kredytowej.

Przyszłość stoi przed kredytami bez oprocentowania?

Oprocentowanie stałe, zmienne, czy nawet brak oprocentowania to tylko niektóre z rozwiązań spotykanych na współczesnym rynku kredytowym. Można podejrzewać, że w niedalekiej przyszłości sektor zdominują pożyczki bez oprocentowania, ale z nieco innymi opłatami. Większość instytucji finansowych musi bowiem sprawnie dopasować się do nowych limitów w zakresie kształtowania oprocentowania nominalnego, czy kosztów pozaodsetkowych.