Czy osoba bezrobotna może mieć dochody z innego źródła niż praca?

Pod pojęciem osoby bezrobotnej może kryć się wiele sytuacji, które świadczą o tym, że mimo iż ta osoba nie pracuje, ale otrzymuje jakieś stałe dochody z innego źródła niż praca. Jedną z takich sytuacji może być otrzymywanie dochodów z wynajmu mieszkania, ze stypendium, z darowizny, czy też dochody z dywidendy z akcji. Wiele osób widnieje jako osoba bezrobotna, a tak naprawdę pracują na czarno. Są też osoby, które pracują za granicą i nie mają dokumentów, które by to potwierdziły. Takie osoby w świetle prawa są osobami bezrobotnymi mimo iż otrzymują pewne dochody.

Na co banki zwracają uwagę dając kredyt osobie bezrobotnej?

Przyznając kredyt osobie bezrobotnej, banki zwracają uwagę na historię z ich rachunku osobistego. Taki rachunek jest pewnego rodzaju wizytówką klienta i pokazuje jaka jest jego sytuacja finansowa. Przekazując w banku wyciąg z rachunku bankowego można pokazać wiarygodne informacje odnośnie naszych finansów. Bank może zobaczyć jakie dochody wpływają na nasze konto ii z czego, a także może zobaczyć jakie są nasze oszczędności i na co wydajemy pieniądze. Taki dobry wyciąg z naszego konta może pomóc w ocenie naszej zdolności kredytowej. Jeżeli mamy rachunek na jaki nie wpływają żadne pieniądze i jesteśmy w świetle prawa osobą bezrobotną z pewnością bank nie przyzna nam żadnego kredytu gotówkowego nawet na naprawdę niewielką kwotę. Jak widać osoba bezrobotna ma szansę na otrzymanie kredytu gotówkowego, ale musi mieć dochody z innego źródła niż praca. Jest wiele sposobów, aby móc pozyskać dochód. Umowa o pracę nie jest jedynym takim sposobem. Pieniądze można mieć z innych źródeł, ważne tylko aby były to źródła w pełni legalne jakie można w jakiś sposób potwierdzić w banku. Bez żadnego potwierdzenia, że jako osoba bezrobotna mamy dochód, bank nie weźmie pod uwagę naszego wniosku o kredyt.