Pożyczki osobiste: ceny

Należy pamiętać, że wszystkie reklamowane stopy procentowe kredytu są "reprezentatywne", co oznacza, że nie wszystkim wnioskodawcom, którzy pomyślnie przeszli proces, będzie oferowana taka stawka. Przynajmniej 51% kredytobiorców musi otrzymać typową stawkę kredytu, ale może się okazać, że jest wyższa.

Problem opiera się na ryzyku i polega na tym, że ponieważ musisz złożyć podanie, aby ustalić stawkę, którą otrzymasz, dostawca przeprowadzi wyszukiwanie kredytowe i pozostawi w Twoim pliku "ślad". Zbyt duża liczba wyszukiwań kredytowych w krótkim okresie może negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

Pożyczki osobiste: stała stawka, na czas określony

Większość niezabezpieczonych pożyczek osobistych pożyczy ci stałą kwotę pieniędzy o stałej stopie zwrotu, która zostanie spłacona w ustalonym czasie. Oznacza to, że będziesz wiedzieć od dnia, w którym wypłacisz kwotę, jaką będziesz musiał zapłacić każdego miesiąca, kiedy spłata pożyczki zostanie spłacona, a całkowita kwota odsetek zostanie obciążona.

Zwykle można pożyczyć od 1 000 zł do 10 000 zł z osobistą pożyczką, chociaż czasami dostępne są pożyczki nawet do 25 000 zł. Pożyczki osobiste są zazwyczaj spłacane w okresie od trzech do 10 lat.

Pożyczki osobiste: kary za przedterminowe spłaty

Jeśli chcesz miesięcznie spłacać kredyt więcej, niż jest to wymagane, lub chcesz spłacić całość ryczałtem przed końcem semestru, niektórzy kredytodawcy mogą obciążyć cię karą za ten przywilej. Nierzadko naliczane są odsetki od jednego do dwóch miesięcy.

Istnieją jednak dostawcy pożyczek, którzy nie naliczają kar za wcześniejszą spłatę. Jeśli uważasz, że możesz wcześniej spłacić pożyczkę, warto wybrać jedną z tych opcji.

Pożyczki osobiste: zabezpieczone lub niezabezpieczone?

Zabezpieczone pożyczki są wspierane przez Twoją własność, co oznacza, że twój dom może zostać przejęty, jeśli nie będziesz w stanie nadążyć za spłatami. Z tego powodu mądrze jest podchodzić bardzo ostrożnie przy rozważaniu tego rodzaju pożyczek.