Podstawowe informacje dotyczące zdolności kredytowej

Jeżeli możesz spłacać terminowo zobowiązania to oznacza, że masz w oczach pożyczkodawcy zdolność kredytową. Problem zdolności kredytowej jest bardziej złożony, ponieważ zależy w dużym stopniu od aktualnych uwarunkowań prawnych, a także od rekomendacji wydawanych bankom detalicznym, chociażby przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kredytów udziela się nie tylko osobom z dobrą zdolnością kredytową, ale również dla osób fizycznych bez zdolności kredytowej. W takich warunkach osoba fizyczna przedstawia jednak specjalne zabezpieczenia pod umowę. Ocena zdolności kredytowej jest uzależniona nie tylko od aspektów ekonomicznych, ale nawet od wieku kredytobiorcy, czy od jego stanu cywilnego. Małżeństwo z dłuższym stażem ma przykładowo większe szanse na uzyskanie stosunkowo większego kredytu gotówkowego od osoby samotnej. Chodzi bowiem o rozkład (dywersyfikację) ryzyka. Zdolność kredytowa inaczej wygląda u osób fizycznych, a inaczej u właścicieli działalności gospodarczych. Przy prowadzeniu dobrej firmy kredyty gotówkowe często opłacają się bardziej, bo firma ma lepsze wskaźniki od standardowego budżetu gospodarstwa domowego. To oczywiście pewna ciekawostka optymalizacyjna w zakresie ubiegania się o kredyt gotówkowy.

Ciekawe elementy optymalizacji zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa kształtuje się już w trakcie konsultacji umowy kredytowej. Ogromne znaczenie dla zdolności kredytowej posiada czas, w jakim zamierzasz spłacić pożyczkę gotówkową. Im ten czas dłuższy, tym mniejsze ryzyko utraty płynności. Dlaczego? Masz bowiem do czynienia z minimalną ratą miesięczną, która nie powinna zaburzyć normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego. Przy wykazaniu chęci do szybszej spłaty kredytu możesz otrzymać nieco gorsze warunki oprocentowania. Koniecznie zwróć uwagę na wskazany element czasu spłaty kredytu. Waluta kredytu to kolejny czynnik kształtujący zdolność kredytową. Kredyty w walutach obcych to produkt zarezerwowany dla ludzi z bardzo stabilnymi i dużymi dochodami. Niestety kredyt w walutach obcych podlega ogromnym wahaniom na przestrzeni lat. Z tego powodu zdolność kredytowa, a także ogólna punktacja klienta staje się mocno ograniczona. Bank naturalnie ocenia strukturę wydatków gospodarstwa domowego. Optymalizacja wydatków i dopasowanie raty idealnie do sytuacji gospodarstwa domowego to jeden z kluczy do sukcesu przy podpisywaniu umowy kredytowej. Jeżeli masz nietypowe koszty, np. liczne karty kredytowe, złe umowy z dostawcami usług najlepiej je pozamykaj przed pozyskaniem kredytu gotówkowego lub nieco większego zobowiązania. W ten sposób informujesz pożyczkodawcę o twojej dobrej woli do utrzymania właściwego poziomu wydatków.

Co jeszcze warto uwzględnić przed podpisaniem umowy?

Ustal, czy jesteś w stanie zachować dotychczasowy poziom dochodów. W razie wpadki z płynnością wystarczy podpisać aneks do umowy kredytowej. Wakacje kredytowe to jeden z podstawowych instrumentów przeznaczonych do zabezpieczenia interesów pożyczkobiorcy. Dobra zdolność kredytowa i właściwe zarządzanie wskaźnikami podpisania umowy kredytowej to bardzo dobra inwestycja. Szybki dostęp do kredytu liczy się we współczesnych warunkach ekonomicznych.