Zdolność kredytowa.

Każdy, kto chce wziąć kredyt w banku musi mieć określoną zdolność kredytową. Zdolność kredytowa jest zdolnością kredytobiorcy, który wnioskuje o przyznanie kredytu, do tego że ten kredyt będzie w stanie spłacić. Posiadanie zdolności kredytowej jest niezbędne do otrzymania kredytu. Zdarzają się sytuacje, kiedy bank udzieli kredytu bez zdolności kredytowej, ale trzeba wówczas przedstawić mu program realnej poprawy swojej sytuacji finansowej. Może również udzielić kredytu w zamian za ustanowienie jakiegoś wartościowego zabezpieczenia. Zdolność kredytowa wyliczana jest samodzielnie przez bank w jakim staramy się o kredyt. Każdy ma swoje własne reguły według których tą zdolność wylicza. Pojęcie zdolności kredytowej zawiera Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Według tej ustawy zdolności kredytowa rozumiana jest jako zdolność do spłacenia kredytu łącznie z odsetkami jakie zostały do niego naliczone, w terminie jaki został określony w umowie kredytowej. Badając zdolność kredytową banki wykorzystują analizę kredytową. Za jej pomocą sprawdzają jaki jest wkład własny kredytobiorcy, a także jakie są dodatkowe zabezpieczenia do kredytu.